Marka: ITmarket

Zasilacz 12V 30W 2,5A UMEC UP0301B-12PE

Zasilacz prądu stałego UMEC UP0301B-12PE przeznaczony jest do zasilania różnego rodzaju urządzeń sprzętu komputerowego, elektronicznego audio-wideo, drobnego AGD oraz oświetlenia LED. Prąd wyjściowy: 12V, 2,5A, 30W. Kupując więcej, płacisz mniej!
Cena 8,88 zł
Więcej
Dostępny

Marka: Microsoft

Windows 7 Professional OEM ESD e-Key

Windows 7 Professional to intuicyjny w obsłudze, szybki i stabilny system operacyjny, który zdążył zasłużyć na miano jednego z najbardziej udanych systemów dla komputerów PC. Klucz elektroniczny (ESD/Medialess).
Cena 29,99 zł
Więcej
Dostępny
Wszystkie bestsellery
 • PayPal - Bezpieczne płatności

 • Zakupy na raty w ITmarket

Regulamin sklepu ITmarket

Niniejszy regulamin opisuje podstawowe zasady świadczenia usług przez sklep internetowy ITmarket.pl, którego administratorem i podmiotem odpowiedzialnym jest:

GTC Trade GMBH
Im Technologiepark 1
DE-15236 Frankfurt
NIP: DE320990610

I. WYSYŁKA / ODBIÓR

UWAGA:
Uprzejmie informujemy, że przy panujących temperaturach ujemnych sprzęt elektroniczny MUSI odstać w temperaturze pokojowej przynajmniej 12 godzin. Kondensująca się na zimnych przedmiotach wilgoć może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń!

 1. W przypadku przedsiębiorców odpowiedzialność za przesyłkę jest zgodna z postanowieniami Kodeksu Cywilnego Art. 544, 545, 547 i 548.
 2. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas przesyłki należy potwierdzić protokołem szkody sporządzonym w chwili odebrania przesyłki (reklamacja przesyłki z paczkomatu* patrz REKLAMACJE). Uszkodzenia zgłoszone po odjeździe kuriera (sporządzenie protokołu w późniejszym czasie) są kwestionowane przez ubezpieczalnie i nie gwarantują uzyskania odszkodowania i w takich przypadkach procedurę reklamacyjną przeprowadza kupujący.
 3. Sklep ITmarket nie partycypuje w kosztach ewentualnych dosyłek w przypadku błędnej dostawy wynikającej z winy zamawiającego.
 4. Zakup z odbiorem osobistym w naszym sklepie stacjonarnym interpretuje się jako rezerwację towaru, a za chwilę zawarcia umowy przyjmuje się moment odbioru osobistego.
 5. Za niepodjęte i zwrócone przesyłki pobraniowe pobieramy opłatę tytułem bezumownego przechowywania towaru od dnia powrotu do chwili podjęcia przesyłki przez zamawiającego (nie dotyczy konsumentów).
 6. Przesyłki paletowe i o wadze większej niż 30 KG realizowane są na zasadzie rampa-rampa*.

*Rampa-rampa to system realizacji usług kurierskich paletowych. Stosowany jest przez naszą firmę kurierską. Polega na zapewnieniu przez strony wysyłki odpowiednich warunków umożliwiających załadunek i rozładunek palety. Nadawca zapewnić musi samodzielny załadunek, a Odbiorca rozładunek towaru z samochodu kuriera. Przesyłka paletowa może zostać doręczona przez kuriera do najbliższego możliwego do rozładowania miejsca np. pod klatkę schodową. Jeżeli paleta zostaje nadana i/lub doręczana w bloku kurier nie ma obowiązku wnosić palety na piętro.  Dodatkowe czynności załadunkowe i rozładunkowe pozostają po stronie Klienta.

II. FAKTURY

W trosce o środowisko naturalne, na wszystkie zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu ITmarket.pl wystawiamy e-faktury VAT, wysyłane na adres mailowy przypisany do konta klienta, z którego został dokonany zakup. Faktury są wysyłane w dniu wysyłki i zostają wystawione na adres rozliczeniowy podany przez właściciela konta. Faktura zawiera kwotę za zakupione przedmioty, koszt wysyłki oraz wszelkie inne opłaty jeśli były wymagane w określonej transakcji.

III. ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn.zm.) zakupiony towar możecie Państwo zwrócić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Nowelizacja przepisów obowiązująca od 01.01.2021 umożliwia zwrot towarów zakupionych na odległość, w terminie do 14 dni także mikro przedsiębiorcom, którzy jako osoba fizyczna mogą dokonywać zakupów towarów również jako konsumenci pod warunkiem, że przedmiotem umowy jest towar niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Weryfikacja tego, czy dany zakup ma charakter zawodowy czy nie, będzie opierała się o Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEiDG), po kodach PKD.

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów, które po rozpakowaniu tracą swoje pierwotne właściwości, na przykład płyty CD z muzyką, filmy, programy komputerowe i gry na nośnikach optycznych lub elektronicznych, co do których zachodzi obawa, iż mogło dojść do skopiowania ich zawartości. Do takich towarów zaliczają się również wszelkie etykiety z kodem umożliwiającym wykorzystanie oprogramowania w zgodzie z licencją, które po zerwaniu folii zabezpieczającej lub tzw. zdrapki itp., tracą swoje pierwotne właściwości. Tego typu towary można zwrócić, ale tylko wtedy, kiedy oryginalne opakowania i zabezpieczenia nie zostały naruszone.


Aby dokonać procedury zwrotu należy:

 1. Powiadomić nas o tym w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki za pośrednictwem formularza kontaktowego lub kontaktując się z nami tradycyjnie w celu uzgodnienia sposobu dokonania zwrotu.
 2. Wydrukować i wypełnić odpowiedni formularz dostępny  TUTAJ
 3. Odesłać na własny koszt zakupiony przedmiot wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu (oryginał paragonu lub kopia faktury VAT) po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu wysyłki z naszym pracownikiem.

UWAGA:
Zwracany przedmiot należy odesłać po ustaleniu szczegółów zwrotu (!) z działem obsługi klienta na ustalony adres, w stanie zmienionym jedynie w granicach pozwalających na stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy wraz ze wszystkimi otrzymanymi elementami. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracana cena produktu jest pomniejszona wtedy o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy.

Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy

1. Produkty higieniczne.

Nie możesz odstąpić od umowy, jeśli kupisz produkt o charakterze higienicznym w zabezpieczonym opakowaniu i je otworzysz.

Do takich produktów należą m.in.:

 • słuchawki douszne/dokanałowe,
 • aparaty słuchowe,
 • e-papierosy,
 • testy ciążowe,
 • końcówki do szczoteczek,
 • soczewki kontaktowe,
 • maseczki.

2. Oprogramowanie i pokrewne.

Nie możesz odstąpić od umowy, jeśli kupisz oprogramowanie (system operacyjny, grę komputerową, program narzędziowy itp.), posiadający klucz lub inny mechanizm aktywujący licencję, otworzysz zabezpieczone opakowanie i/lub ujawnisz klucz, aktywujesz licencję itp. 

Do takich produktów należą:

 • licencjonowane oprogramowanie na różnego typu nośnikach (CD, DVD, pamięć flash)*,
 • naklejki licencyjne z kluczem**,
 • klucze w wersji elektronicznej (ESD).

* Jeśli opakowanie zostało otwarte i istnieje przesłanie, że klucz licencyjny został ujawniony i/lub licencja aktywowana.

** Jeśli klucz był jawny lub została naruszona zdrapka lub podobne zabezpieczenie (w przypadku naklejek ze zdrapką istnieje możliwość zwrotu pod warunkiem nie zmienionego stanu naklejki i zdrapki, co zostanie zweryfikowane przez sprzedawcę).

IV. REKLAMACJE

1. Aby sprawnie dokonać reklamacji należy:

 1. Zgłosić reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w przypadku niemożności skorzystania z takiej opcji, powiadomić nas o tym mailowo lub telefonicznie w celu uzgodnienia szczegółów.
 2. Wydrukować i wypełnić odpowiedni FORMULARZ
 3. Wysłać reklamowany przedmiot wraz z kopią dowodu zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu wysyłki i adresu wysyłki (zależy od rodzaju zakupionego towaru) z naszym pracownikiem.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

3. Jeśli konsument uzna, iż problem nie został rozwiązany zgodnie z jego oczekiwaniami, może skorzystać z platformy internetowej systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Szczegółowe informacje są dostępne na wskazanej stronie.

3. Paczkomat - Uszkodzona przesyłka/zawartość:

 1. Reklamacja może być zgłoszona przy Paczkomacie, z którego odbierana jest Przesyłka Paczkomatowa poprzez pozostawienie nieotwartej Przesyłki Paczkomatowej w Paczkomacie i wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu.
 2. Operator umożliwia zainicjowanie procedury reklamacyjnej podczas procesu odbioru Przesyłki Paczkomatowej w Paczkomacie. W tym celu Odbiorca, korzystając z odpowiedniej opcji w Paczkomacie, ponownie umieszcza Przesyłkę Paczkomatową w Paczkomacie pozostawiając ją do dyspozycji Operatora. Formularz reklamacyjny wysyłany jest na e-mail Odbiorcy, który jest obowiązany wypełnić go w ciągu 14 dni i zatwierdzić co jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji. Niewypełnienie formularza w określonym terminie skutkuje odesłaniem Przesyłki Paczkomatowej do Nadawcy. Operator po zainicjowaniu reklamacji dokonuje komisyjnego otwarcia Przesyłki Paczkomatowej i sporządza stosowny protokół. Do momentu złożenia reklamacji Odbiorca ma możliwość odebrania Przesyłki Paczkomatowej z oddziału. Na tej podstawie Dział Reklamacji InPost Paczkomaty stwierdza zasadność reklamacji lub odmawia jej przyjęcia i w związku z tym podejmuje dalsze czynności.
 3. Jeżeli Odbiorca stwierdzi uszkodzenie Przesyłki Paczkomatowej później niż przy jej odbiorze z Paczkomatu (do 7 dni od odebrania) wówczas Odbiorca musi się udać z Przesyłką Paczkomatową do oddziału InPost Paczkomaty, w celu sporządzenia przez InPost Paczkomaty protokołu szkody, a następnie zgłasza reklamację w sposób określony w aktualnych Regulaminach Świadczenia Usług przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

V. WARUNKI GWARANCJI

W niniejszym punkcie przedstawiono Warunki Gwarancji dla konsumentów oraz Gwarancji dla podmiotów nie będących konsumentami zwanymi dalej Podmiotem.

 1. Odpowiedzialność ITmarket z tytułu rękojmi uregulowanej w przepisach kodeksu cywilnego jest wyłączona.
 2. Sklep ITmarket zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu w okresie podanym w opisie przedmiotu, począwszy od daty zawarcia umowy (jeżeli w opisie oferty nie podano inaczej okres gwarancji wynosi 365 dni).
 3. Wady fabryczne lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie zgodnym z obowiązującym prawem. Na czas naprawy sklep ITmarket nie ma obowiązku udostępniać użytkownikowi produktu zastępczego.
 4. Wadliwy towar należy dostarczyć do siedziby serwisu firmy w stanie kompletnym wraz z opisem dostrzeżonych wad lub usterek, oraz opisem okoliczności ich powstania.
 5. W przypadku podmiotów nie będącymi konsumentami koszty przesyłek reklamowanego przedmiotu ponosi kupujący.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, podmiot zobowiązany jest do wyrównania kosztów związanych z ekspertyzą i diagnostyką a w szczególności, koszty ewentualnego odesłania produktu - koszty odesłania, diagnostyki i ekspertyzy nie dotyczą konsumentów.
 7. Gwarancją nie jest objęty system operacyjny rozumiany jako produkt, a jedynie sama usługa jego poprawnej instalacji itp.
 8. W przypadku gwarancji minimalnej kondycji baterii głównej w urządzeniu przenośnym, ewentualne niezgodności należy zgłaszać w ciągu 7 dni kalendarzowych.
 9. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w przypadku:

  - samowolnych prób dokonywania przeróbek i napraw,
  - zdarzeniami losowymi np.: pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania atmosferyczne,
  - uszkodzenia mechaniczne i termiczne (w tym taśm HDD, zaczepów, gałek, klawiszy itp.),
  - naruszenia plomb lub naklejek gwarancyjnych.

  Gwarancją nie jest objęte naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych:

  - kaset z tonerem i tuszy (zbiorniki z atramentem).
  - rolek pobierających papier.
  - elementów mechanicznych w urządzeniach drukujących ulegających naturalnemu zużyciu.
  - spadek pojemności baterii głównych laptopów i innych urządzeń mobilnych oraz baterii podtrzymujących pamięć.

 10. Sprzedawca nie odpowiada za straty wywołane utratą danych na nośnikach magnetycznych.
 11. W przypadku problemów we współpracy sprzętu z oprogramowaniem prosimy o dołączenie na tyle ile to możliwe, danych producenta programu.
 12. Niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja wewnątrz urządzenia od strony programowej oraz sprzętowej - overclocking , zmiana firmowego oprogramowania itp.
 13. Po okresie gwarancji sklep ITmarket świadczy serwis pogwarancyjny.
 14. Prawa i obowiązki obu stron w razie gdy nabywcą nie jest konsument reguluje treść postanowień ujętych na niniejszej stronie oraz obowiązujące przepisy prawa.
 15. Wszystkie sprzedawane przez ITmarket.pl monitory i laptopy mają matryce zgodne z normą ISO13402-2 klasy II. Oferowane matryce jako części zamienne też są zgodne z powyższą normą.
 16. W przypadku braku sterowników i / lub instrukcji obsługi w przesyłce, sklep ITmarket zastrzega sobie możliwość przesłania ich w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej
 17. W przypadku podmiotów nie będących konsumentami, wszelkie koszty postępowania reklamacyjnego ponosi kupujący.
 18. Zwroty od firm przyjmujemy po potrąceniu 10% tytułem kosztów manipulacyjnych.

VI. GRATISY I INNE DODATKI W OFERTACH

Za tzw. "gratisy" uważa się wszystkie nieodpłatne dodatki oferowane dodatkowo do głównego przedmiotu oferty, w tym również darmową wysyłkę. Jeśli nie wskazano inaczej, darmowa wysyłka standardowo dotyczy transakcji z przedpłatą na konto bankowe lub za pomocą płatności elektronicznych.

VII. KLAUZULA PROROGACYJNA DLA PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Dla wszystkich sporów z podmiotami nie będącymi konsumentami w związku z zawartymi umowami, zastrzegamy sobie prawo prowadzenia spraw przed sądem właściwym dla sklepu ITmarket tj. w Poznaniu.

VIII. SUBSKRYBCJA NEWSLETTERA

Dołączając do naszego Newslettera będziesz zawsze na bieżąco z naszą ofertą i nowościami. Uczestnictwo w subskrypcji newslettera jest całkowicie dobrowolne. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. W tym celu należy kliknąć odpowiedni odnośnik pod treścią otrzymanej wiadomości z naszymi nowościami. Możesz również napisać do nas, abyśmy usunęli Cię z listy subskrybentów. Jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, możesz samodzielnie wyłączyć opcję subskrypcji w ustawieniach swojego profilu. Dostępność usługi newslettera jest zależna od aktualnych warunków technicznych i potrzeb marketingowych, zatem może być stale lub czasowo niedostępna.

IX. OPINIE O PRODUKTACH - KOMENTARZE I OCENY 

Sklep ITmarket.pl został wyposażony w mechanizm oceny i możliwości napisania recenzji o zakupionych produktach lub usługach. System opinii w postaci ocen i komentarzy ma na celu wyłącznie ułatwienie innym kupującym wyboru danego produktu lub usługi z całej oferty sklepu. Pisząc komentarze należy używać języka i formy zgodnego z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz stosując się do zasad wymienionych w całym regulaminie sklepu ITmarket.pl, zwłaszcza zawartych w punkcie IX. Ponadto nasz sklep uczestniczy w programie "Zaufane opinie" w serwisie Ceneo.

1. Zasady tworzenia opinii/komentarzy i oceny produktów w sklepie ITmarket.pl

 1. Każda recenzja zwana również komentarzem, jest powiązana z konkretną ofertą sklepu ITmarket.pl. Pisząc tekst takiego komentarza kupujący powinien ograniczyć merytorycznie opis wyłącznie do opisu przedmiotu zakupionej oferty np. oceniając walory użytkowe, jakość produktu, cechy, wygląd itp.
 2. Treść komentarza nie powinna zawierać opisu nie związanego z danym produktem lub usługą oraz nie powinna dotyczyć oceny innych podmiotów składających się na realizację zakupu w naszym sklepie, na które sklep nie ma wpływu np. ocena pracy firmy kurierskiej, sposobu realizacji płatności drogą elektroniczną lub za pośrednictwem instytucji finansowych itp.
 3. Chroniąc komentarze przed anonimowymi i tym samym wątpliwymi ocenami, w tym działaniami tzw. botów internetowych, komentarze są moderowane. Aby dokonać oceny i recenzji przedmiotu oferty zalecamy posiadanie konto użytkownika w internetowym sklepie ITmarket.pl i być do niego zalogowanym, wówczas system będzie mógł zakwalifikować wystawiony w ten sposób komentarz jako "Zakup potwierdzony" pod warunkiem, że doszło do faktycznego zakupu danego produktu. Z uwagi na to, że sklep ITmarket.pl umożliwia również zakupy w trybie szybkim bez zakładania konta, jako "gość", sklep ITmarket.pl umożliwia również wystawianie opinii również jako "gość", takie komentarze są jednak trudne do zweryfikowania jako prawdziwe i często nie uzyskują statusu "zakupu potwierdzonego".
 4. Każdy komentarz i ocena, w celu ich uwiarygodnienia, są sygnowane akronimem imienia i nazwiska autora komentarza podanymi przez niego podczas rejestracji i/lub edycji konta użytkownika. W przypadku komentarzy tworzonych bez konta klienta w sklepie ITmarket, autor komentarza sam decyduje jakie dane poda w polu "imię/nazwa", podanie nieprawdziwych danych lub pseudonimu może podważyć wiarygodność takiego komentarza i w skrajnych przypadkach nawet przyczynić się do braku jego publikacji. Pisząc i/lub oceniając ofertę w naszym sklepie użytkownik zgadza się na publikację tych danych oraz z zasadami regulaminu dotyczącego systemu komentarzy w naszym sklepie oraz zasadami polityki prywatności. Oprócz tych informacji, żadne inne informacje jak np. adresy, nr telefonów, adresy email itp., nie są publikowane na łamach sklepu zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i dyrektywą RODO.
 5. Adresy e-mail. System opinii w sklepie ITmarket.pl wymaga podania również adresu e-mail (w przypadku posiadania konta klienta w sklepie ITmarket adres jest podstawiany automatycznie zgodnie z adresem przypisanym do konta). Adres ten służy wyłącznie do prawidłowej obsługi opinii umożliwiając przesłanie wiadomości o zatwierdzeniu komentarza, udzieleniu na niego odpowiedzi itp. oraz może być pomocny przy weryfikacji prawdziwości opinii. Adresy e-mail nie są w żaden sposób publikowane na łamach sklepu.
 6. Komentowanie i ocenianie produktów jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na realizację oferty oraz obsługę pozakupową.
 7. Użytkownik może w każdym momencie wystąpić o usunięcie komentarza z systemu sklepu logując się do swojego konta użytkownika i wysyłając stosowną wiadomość – szczegóły opisano w punkcie IX/3/B niniejszego regulaminu.
 8. Komentarze w sklepie ITmarket.pl są moderowane i wymagają uprzedniego zatwierdzenia ich przez administratora, tym samym ich publikacja może zostać opóźniona w czasie, jednak dopuszczalna jest sytuacja automatycznej publikacji treści komentarzy w sprzyjających temu uwarunkowaniach technicznych.
 9. Komentarze, które nie spełniają warunków niniejszego regulaminu mogą zostać odrzucone i nie zostaną opublikowane na łamach sklepu bez specjalnego powiadomienia o tym fakcie.
 10. Treść komentarza jest subiektywną oceną każdego kupującego i/lub użytkownika sklepu będącego autorem tego komentarza, którego treść tym samym nie stanowi części oferty sklepu w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 11. Sklep ITmarket.pl dokłada wszelkich starań, aby zatwierdzane komentarze odpowiadały merytorycznie ofercie, której dotyczą, jednak nie gwarantuje, iż opisane przez autora komentarza cechy przedmiotu oferty (np. walory użytkowe itp.), w rzeczywistości odpowiadają faktycznym właściwościom produktu, gdyż są wyłącznie subiektywną opinią autora tekstu.
 12. System komentarzy został wyposażony w mechanizm zgłaszania naruszeń regulaminu i innych, ogólnie przyjętych zasad, dostępny pod treścią każdego komentarza za pośrednictwem ikony flagi. Każdy użytkownik posiadający konto w sklepie może zgłosić komentarz naruszający jego zdaniem jakiekolwiek zasady. Takie zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez administratora sklepu.

2. Działania niedozwolone w systemie opinii i oceny ofert w sklepie ITmarket.pl

 1. Zabrania się umieszczania treści oraz rozsyłania wiadomości niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. zawierających wulgaryzmy,
  2. propagujących alkohol, środki odurzające, narkotyki,
  3. obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
  4. umieszczania Treści o charakterze erotycznym,
  5. zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, podmioty i instytucje, w tym sklep ITmarket.pl,
  6. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
  7. wzywających do łamania prawa, propagujących przemoc lub nawołujących do agresji,
  8. będących bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników sklepu, a także osoby spoza środowiska sklepu ITmarket,
  9. zawierających linki do prywatnych stron WWW, Dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mailowe osób trzecich bez ich zgody,
  10. mających charakter reklamowy lub zmierzających do promowania usług lub towarów, bez zgody właściciela Sklepu,
  11. niemających nic wspólnego z komentowaną ofertą (produktem lub usługą),
  12. naruszających powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne,
  13. zawierających informacje nieprawdziwe,
  14. tzw. flooding - wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu,
  15. zamieszczanych z fikcyjnych kont użytkowników, zawierających nieprawdziwe dane.
 2. Sklep ITmarket.pl nie odpowiada w żaden sposób, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach sklepu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność, która jest niemożliwa do zweryfikowania.
 3. W ramach całej platformy sklepu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków lub innych kodów komputerowych, plików oraz programów, które mogą wpłynąć na nieprawidłowe działanie Sklepu i systemu komentarzy. Zabrania się także udostępniania ich w obrębie Sklepu i dzielenia z pozostałymi Użytkownikami. Działania takie oraz podobne mogą zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.
 4. Zabrania się jakiejkolwiek działalności z wykorzystaniem mechanizmów umożliwiających automatyczne dodawanie, wyświetlanie Treści w sklepie ITmarket oraz ich powielanie na łamach innych stron internetowych.
 5. Zabrania się udostępniania źródeł internetowych (linków, opisów tych źródeł itp.) prowadzących do materiałów naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne oraz prawa majątkowe.
 6. Zabrania się korzystania z mechanizmu opinii w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, w szczególności zamieszczania wielu powtarzających się wpisów, których treść jest podobna, oraz takich, których treść jest obraźliwa albo pozbawiona sensu.
 7. Zabrania się zakładania kont z wykorzystaniem Danych Osobowych lub innych Danych, np. odnośników do znaków towarowych, zdjęć, materiałów graficznych i audio-wizualnych należących do Osób trzecich lub innych podmiotów, oraz powoływanie się na nazwy własne firm, marek itp. bez pisemnej zgody ich właściciela.
 8. Zabronione jest bez zgody właściciela Sklepu wyrażonej na piśmie, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Sklepu, w tym również systemu komentarzy, za wyjątkiem przypadków dozwolonego  użytku  wynikających  z  ustawy o  prawie  autorskim  i prawach pokrewnych.
 9. Niedopuszczalne są działania mogące wpływać na utratę renomy lub dobrego imienia Sklepu ITmarket i świadczonych przez niego Usług. W przypadku stwierdzenia takich działań Sklep może zablokować lub usunąć komentarz, a w skrajnych przypadkach całe konto Użytkownika, który się tych działań dopuścił oraz podjąć stosowne kroki prawne zmierzające do uzyskania odszkodowania za poniesione straty.
 10. Zabrania się udostępniania Loginów, Haseł oraz dostępu do Konta użytkownika osobom trzecim w obrębie całego sklepu ITmarket, w tym na potrzeby komentowania ofert.

3. Usuwanie i moderacja opinii/komentarzy

 1. Opinie publikowane na łamach sklepu ITmarket są zwyczajowo moderowane, w związku z czym mogą nie zostać zatwierdzone lub wtórnie zostać usunięte po dodatkowym rozpatrzeniu oraz ocenie administratora sklepu w przypadku, kiedy ich treść łamie zasady niniejszego Regulaminu, zwłaszcza punktu IX/2 ze wszystkimi podpunktami. Dopuszcza się również możliwość automatycznej publikacji komentarzy z zachowaniem możliwości ich wtórnej oceny i analogicznych działań jak w przypadku standardowej moderacji i wynikających z tego skutków.
 2. Przyczyną usunięcia lub braku publikacji opinii/komentarza może być treść wskazująca na nieuczciwą ocenę, np. dokonaną przez konkurencję w celu zaszkodzeniu wizerunkowi produktu i/lub sklepu ITmarket.pl, mającej charakter obraźliwy lub innych przyczyn wskazanych w pkt. IX/2 niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia komentarza, którego jest autorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://itmarket.pl/kontakt logując się uprzednio do swojego konta użytkownika lub wykorzystując w nim adres email powiązany z istniejącym kontem w sklepie, po czym wysłać stosowną wiadomość. Istnieje również możliwość wysłania pisemnej informacji na adres sklepu dostępny na jego łamach lub bezpośrednio na adres email info@itmarket.pl, jednak w takiej sytuacji Sklep może zażądać informacji poświadczających, iż jest on faktycznie właścicielem konta i/lub autorem komentarza.
 4. System opinii/komentarzy jest usługą dodatkową, nieodpłatną i nie związaną z główną działalnością sklepu ITmarket, dlatego właściciel sklepu może w każdym momencie zrezygnować z jej świadczenia na skutek niesprzyjających warunków technicznych związanych z realizacją tej usługi, w tym wpływu na obsługę bazy danych, braku rentowności prowadzenia usługi oraz innych  nieprzewidzianych zdarzeń ekonomicznych, marketingowych, prawnych, losowych itp.
 5. Każdy użytkownik posiadający aktywne konto w sklepie ITmarket.pl może zgłosić komentarz, który jego zdaniem narusza dobre obyczaje, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub z innych podobnych przyczyn. Administrator rozpatrzy takie zgłoszenie i jeśli zostanie uznane one za zgodne z prawdą i potwierdzi wątpliwości zgłaszającego, komentarz zostanie poddany moderacji lub całkowicie usunięty. Samo zgłoszenie treści nie jest jednak podstawą do podjęcia radykalnych środków ze strony administratora sklepu. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem ikony "chorągiewki" pod każdą opinią i komentarzem po uprzednim zalogowaniu się do konta klienta.

4. Program "Zaufane opinie" Ceneo.

Nasz sklep uczestniczy w programie "Zaufane opinie" Ceneo, co ma na celu ocenę naszych usług, które staramy się realizować na jak najwyższym poziomie. Uczestnicząc w programie "Zaufane opinie" dajesz szansę innym potencjalnym klientom podjąć właściwą decyzję zakupową oraz dajesz nam możliwość ciągłego polepszania naszych usług. Dokonując zakupów w naszym sklepie klient wyraża zgodę na uczestnictwo w programie i przekazanie adresu e-mail do serwisu Ceneo.pl (więcej informacji jak przetwarzamy dane osobowe można znaleźć w dokumencie "Polityka prywatności"). Po dokonaniu zakupów w naszym sklepie, adres e-mail podany w formularzu zamówienia zostanie przekazany do serwisu Ceneo, który po upływie kilku dni wyśle wiadomość z prośbą o ocenę zakupów. Uczestnictwo w programie "Zaufane opinie" jest dobrowolne i zarówno udzielenie zgody na uczestnictwo, jak i samo otrzymanie wspomnianej prośby nie zobowiązuje klienta do uczestnictwa w tym programie, a jedynie stwarza taką możliwość.

5. Wiarygodność opinii (komentarzy) i ocen

Moderacja opinii, ocen i powiązanych z nimi treści w sklepie ITmarket.pl ma za zadanie uczynić je bardziej przydatnymi i tym samym również wiarygodnymi (punkt IX. 3). Opinie klientów posiadających konto w sklepie ITmarket.pl po dokonaniu zakupu mogą być zweryfikowane i wówczas zostają oznaczone frazą "Zakup potwierdzony". Sklep ITmarket.pl umożliwia jednak również zakupy w trybie "gościa" (szybkie zakupy) bez potrzeby zakładania konta. W takim przypadku klient może również napisać opinię i wystawić ocenę bez założenia konta. W takiej sytuacji weryfikacja zgodności opinii z faktycznym zakupem jest niezwykle trudna. Wystawianie opinii i ocen w sklepie ITmarket.pl jest całkowicie dobrowolne i w odniesieniu do zasad ochrony danych i polityki prywatności nie można z całą pewnością zakładać, że osoba pisząca opinię poda swoje prawdziwe imię, nazwisko, czy adres e-mail zgodny ze swoim zakupem. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych sprawia, że sklep ITmarket.pl nie może zagwarantować, że wszystkie opinie pochodzą od osób, które zakupiły produkt w sklepie ITmarket, czy w ogóle posiadają taki produkt lub miały okazję go używać.